Doubt Is Dangerous

 

Read Matthew 14:22-32 (Jesus Walks On The Water)


We see God’s power in this story at sa ating mga buhay ay nararanasan naman natin yun. Tulad ni Peter kahit na nakikita at nararanasan natin ang kapangarihan ng Diyos dumarating pa rin tayo sa mga oras na nag-aalinlangan tayo kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin.
When Peter started to doubt Jesus’ power inspite sa nagawa siya nitong palakakarin sa ibabaw ng tubig, nagkaroon ng kapangyarihan ang hangin sa kanya, lumakas ito at madali syang na-shake at tuluyang lumubog. At ganundin ang maaring mangyari sa buhay natin kung tayo ay mag aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos, magkakaroon ng kapagyarihan ang mga pagsubok, ang problema, ang sakit, ng kasalanan sa ating buhay.
Huwag nating hayaan na mangyari sa atin ang nangyari kay Peter. Ito ay isang pangyayari nuong panahon ni Jesus na may malaking aral sa buhay natin ngayon at sa hinaharap.
Kung ikaw ay isang tao na naranasan na ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay, anuman ang iyong kahaharapin pa ay huwag ng mag alinlangan pa sa halip ay patuloy na magtiwala sa Kanya. You’re in Christ now, believe that you can do all things through Him( Philippians 4:13).
And if you are a person na wala pang relasyon o hindi pa nakikilala kung sino si Jesus at mayroon kang malaki o maliit man na pagsubok sa buhay, open your heart to accept Him as your Lord and Savior and you will see,God will work in your life. You’ll see miracles and you’ll never be the same. Just take one step, confess that you’re a sinner and you need Jesus in your life to save you(Romans 10:9 If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised from the dead, you will be saved). Just open your heart to Him at hinding-hindi ka Niya itataboy no mater who you are, kahit pa ikaw ang taong may pnakamalaking kasalanan sa mundo, God is willing so, are you?

God bless you for reading it!

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s