IF…

‘If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land;’ Isaiah 1:19 NIV

God knows what is best for you, and it is in His hands. Sa tingin mo ba madamot ang Diyos para hindi ibigay sa’yo ito? No. Ibibigay Niya sa’yo ito. Hindi ito mahirap para sa Kanya dahil Siya naman ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. But, you must be willing na makuha ito. Paano? Sumunod ka sa Kanya. Parang sa mga magulang lang natin yan. Di ba kapag may gusto tayong hingin sa kanila, may kundisyon sila sa atin. Example, gusto mo ng i-phone, sasabihin sa’yo ng magulang mo, ‘Sige, kapag sa graduation mo nasa honor ka, bibilhan kita’. Syempre, parang sa tingin mo mahirap, pero dahil gustung-gusto mo talaga ng i-phone, pipilitin mong makapasok sa honor. You will obey your parents to study hard para pagdating ng graduation may honor ka, and you’ll get what you want.

That is what the Bible teaches us, that is what God wants us to learn, ang sumunod because God wants the best for us. Sino ba naman ang may ayaw sa ‘the best’? Syempre gusto natin yun! At kung willing ka na makuha ito, susunod ka. Remember there’s always a blessing in obedience!

Thanks for your time to read, God bless!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s